پنجره دوجداره Upvc

شما میتوانید در این صفحه قیمت انواع پنجره دوجداره Upvc را با ابعاد استاندارد مشاهده بفرمایید.

ما سعی کردیم در این مقاله قیمت ابعاد استاندارد پنجره دوجداره Upvc را با برند های مختلف عنوان کنیم.

در این راستا یک پنجره دوجداره Upvc با ابعاد ثابت و حالت های مختلف (برند پروفیل، یراق آلات و نوع شیشه) مورد بررسی و آنالیز قرار داده ایم.

شما با مطالعه این مقاله می توانید مقایسه دقیقی بر انواع حالت های پنجره با برند های مختلف داشته باشید.
و در نهایت برای خرید پنجره دوجداره، بهترین گزینه را انتخاب نمایید.

همواره جهت دریافت قیمت نهایی و تصمیم گیری صحیح با مشاوران ما در تماس باشید.

این قیمت ها صرفا جهت آگاهی نسبی شما از قیمت می باشد.

همچنین در سامانه استعلام هوشمند، امکان برآورد حدودی قیمت برای شما عزیزان فراهم آمده است.

انواع پروفیل

برای آشنایی با نحوه و مقایسه قیمت پنجره دوجداره Upvc در ابتدا باید انواع برند های پروفیل را به شما معرفی کنیم.

ما در این مقاله قیمت پنجره دوجداره Upvc با برند های معتبر بازار را برای شما عنوان می کنیم.

برند های مورد برسی در این مقاله عبارتند از؛ وینتک (وین تک)، هافمن، ویستابست (ویستا بست) و هوملند.

توضیحات تخصصی در رابطه با مشخصات فنی انواع پروفیل در این مقاله نمی گنجد و ما صرفا جهت بررسی ابعاد استاندارد پنجره دوجداره Upvc  این مقاله را تهیه کرده ایم.

اما برای شناخت بهتر مشخصات فنی انواع پروفیل مقاله ای با همین نام تهیه نموده ایم که خواندن آن را به شما عزیزان توصیه می کینیم.

سطح مقاطع پروفیل

در این مقاله ما مقاطع استاندارد پروفیل (فریم قاب و کشویی) را مورد بررسی قرار می دهیم.

برای بدست آوردن قیمت پنجره دوجداره Upvc با سطح مقاطع سش، بال پرواز (فریم باز سازی) و غیره با کارشناسان ما تماس بگیرید.

یراق آلات

بطور کامل، کلیه اجزاء تشکیل دهنده مکانیزم باز و بسته شدن لنگه پنجره در این مقاله یراق آلات نام گرفته است.

این اجزاء شامل جزئیات کاملی متشکل از اسپانیولت ها، دستگیره ها، کانکشن ها و پیچ ها می باشد.

برند های مورد بررسی در این مقاله شامل یراق آلات وارداتی ترک از نام های ENDOW  ، GEVISS و ACCADO می باشد.

تمامی این یراق آلات از نظر آبکاری، مقاومت و قیمت به هم نزدیک می باشند و اختلاف چندانی ندارند.

شیشه

قطر شیشه های محاسبه شده برای این مدل پنجره ها ، دو عدد چهار میل دوجداره ساده با اسپیسر استاندارد می باشد.

تفاوت فضای استاندارد قرار گیری شیشه در انواع پروفیل ها متفاوت است و اسپیسر میان شیشه مختلفی دارد.

اما ما برای بدست آوردن قیمت نسبی با ابعاد استاندارد پنجره دوجداره Upvc یک متغیر ثابت را درنظر گرفته ایم.

نکته :

برای مقایسه و تفاوت قیمت شیشه های چند جداره ، رنگی ، سکوریت و غیره می توانید با کارشناسان خبره پنجره اول در تماس باشید.

 • پنجره دوجداره Upvc استاندارد با ابعاد ” عرض صد سانتی متر در ارتفاع صد سانتی متر”

پنجره دوجداره Upvc

 • پنجره استاندارد با یراق آلات دوحالته و شیشه دوجداره چهار میل ساده

 • قیمت پنجره با برند وینتک سطح مقطع شش سانتی متری  (۶۴۰) چهار کاناله دو میلیون و سیصد هزار تومان
 • قیمت پنجره با برند وینتک سطح مقطع هفت سانتی متری (۷۰۰) پنج کاناله دو میلیون و پانصد هزار تومان
 • قیمت پنجره با برند هافمن سطح مقطع شش سانتی متری چهار کاناله دو میلیون و سیصد هزار تومان
 • قیمت پنجره با برند ویستابست سطح مقطع شش سانتی متری سه کاناله دو میلیون و هفتصد هزار تومان
 • قیمت پنجره با برند هوم لند سطح مقطع شش سانتی متری چهار کاناله دو میلیون و یک صد هزار تومان

پنجره دوجداره Upvc تک حالته

 • پنجره استاندارد با یراق آلات تک حالته و شیشه دوجداره چهار میل ساده

 • قیمت پنجره با برند وینتک سطح مقطع شش سانتی متری  (۶۴۰) چهار کاناله دو میلیون و یکصد هزار تومان
 • قیمت پنجره با برند وینتک سطح مقطع هفت سانتی متری (۷۰۰) پنج کاناله دو میلیون و سیصد هزار تومان
 • قیمت پنجره با برند هافمن سطح مقطع شش سانتی متری چهار کاناله دو میلیون و یک صد هزار تومان
 • قیمت پنجره با برند ویستابست سطح مقطع شش سانتی متری سه کاناله دو میلیون و پانصد هزار تومان
 • قیمت پنجره با برند هوم لند سطح مقطع شش سانتی متری چهار کاناله یک میلیون و هشت صد هزار تومان

پنجره دوجداره Upvc کشویی

 • پنجره استاندارد کشویی و شیشه دوجداره چهار میل ساده

 • قیمت پنجره با برند وینتک سطح مقطع کشویی تک ریل یازده سانت و هشت میلی متری  (۲۶۰) سه میلیون و پانصد هزار تومان
 • قیمت پنجره با برند هافمن سطح مقطع کشویی تک ریل نه سانتی متری دو میلیون و هشت صد هزار تومان
 • قیمت پنجره با برند ویستابست سطح مقطع کشویی جفت ریل شش سانتی متری چهار میلیون تومان
 • قیمت پنجره با برند هوم لند سطح مقطع کشویی تک ریل یازده سانت و هفت میلی متری دو میلیون و نه صد هزار تومان

پنجره سه لنگه

 • پنجره استاندارد سه لنگه با یک لنگه بازشو و یراق تک حالته

 • قیمت پنجره با برند وینتک سطح مقطع شش سانتی متری  (۶۴۰) چهار کاناله سه میلیون تومان
 • قیمت پنجره با برند وینتک سطح مقطع هفت سانتی متری (۷۰۰) پنج کاناله سه میلیون و چهارصد هزار تومان
 • قیمت پنجره با برند هافمن سطح مقطع شش سانتی متری چهار کاناله سه میلیون تومان
 • قیمت پنجره با برند ویستابست سطح مقطع شش سانتی متری سه کاناله سه میلیون و هفتصد هزار تومان
 • قیمت پنجره با برند هوم لند سطح مقطع شش سانتی متری چهار کاناله دو میلیون و هفتصد هزار تومان

پنجره دوجداره استاندارد دو در یک

 • پنجره استاندارد سه لنگه با یراق دو حالته وسط بازشو

 • قیمت پنجره با برند وینتک سطح مقطع شش سانتی متری  (۶۴۰) چهار کاناله سه میلیون و چهارصد هزار تومان
 • قیمت پنجره با برند وینتک سطح مقطع هفت سانتی متری (۷۰۰) پنج کاناله سه میلیون و هشتصد هزار تومان
 • قیمت پنجره با برند هافمن سطح مقطع شش سانتی متری چهار کاناله سه میلیون و چهارصد هزار تومان
 • قیمت پنجره با برند ویستابست سطح مقطع شش سانتی متری سه کاناله چهار میلیون و یکصد هزار تومان
 • قیمت پنجره با برند هوم لند سطح مقطع شش سانتی متری چهار کاناله سه میلیون و یکصد هزار تومان

پنجره کشویی وسط باز شو

 • پنجره کشویی استاندارد با یک لنگه بازشو در وسط

 • قیمت پنجره با برند وینتک سطح مقطع کشویی تک ریل یازده سانت و هشت میلی متری  (۲۶۰) پنج میلیون و یکصد هزار تومان
 • قیمت پنجره با برند هافمن سطح مقطع کشویی تک ریل نه سانتی متری چهار میلیون و یکصد هزار تومان
 • قیمت پنجره با برند ویستابست سطح مقطع کشویی جفت ریل شش سانتی متری شش میلیون تومان
 • قیمت پنجره با برند هوم لند سطح مقطع کشویی تک ریل یازده سانت و هفت میلی متری چهار میلیون و دویست هزار تومان

پنجره سه لت با دو بازشو در کنار

 • پنجره استاندارد سه تکه با دو لنگه بازشو تک حالته

 • قیمت پنجره با برند وینتک سطح مقطع شش سانتی متری  (۶۴۰) چهار کاناله سه میلیون و نهصد هزار تومان
 • قیمت پنجره با برند وینتک سطح مقطع هفت سانتی متری (۷۰۰) پنج کاناله چهار میلیون و دویست هزار تومان
 • قیمت پنجره با برند هافمن سطح مقطع شش سانتی متری چهار کاناله سه میلیون و نهصد هزار تومان
 • قیمت پنجره با برند ویستابست سطح مقطع شش سانتی متری سه کاناله چهار میلیون و ششصد هزار تومان
 • قیمت پنجره با برند هوم لند سطح مقطع شش سانتی متری چهار کاناله سه میلیون و پانصد هزار تومان

دو لنگه باز شو با یراق دوحالته

 • پنجره استاندارد سه تکه با دولنگه بازشو دوحالته

 • قیمت پنجره با برند وینتک سطح مقطع شش سانتی متری  (۶۴۰) چهار کاناله چهار میلیون و هفتصد هزار تومان
 • قیمت پنجره با برند وینتک سطح مقطع هفت سانتی متری (۷۰۰) پنج کاناله پنج میلیون تومان
 • قیمت پنجره با برند هافمن سطح مقطع شش سانتی متری چهار کاناله چهار میلیون و هفتصد هزار تومان
 • قیمت پنجره با برند ویستابست سطح مقطع شش سانتی متری سه کاناله پنج میلیون و پانصد هزار تومان
 • قیمت پنجره با برند هوم لند سطح مقطع شش سانتی متری چهار کاناله چهار میلیون و سیصد هزار تومان

پنجره کشویی با دو لنگه بازشو

 • پنجره کشویی با دو بازشو در کنار

 • قیمت پنجره با برند وینتک سطح مقطع کشویی تک ریل یازده سانت و هشت میلی متری  (۲۶۰) شش میلیون و پانصد هزار تومان
 • قیمت پنجره با برند هافمن سطح مقطع کشویی تک ریل نه سانتی متری پنج میلیون و چهارصد هزار تومان
 • قیمت پنجره با برند ویستابست سطح مقطع کشویی جفت ریل شش سانتی متری هفت میلیون تومان
 • قیمت پنجره با برند هوم لند سطح مقطع کشویی تک ریل یازده سانت و هفت میلی متری پنج میلیون و پانصد هزار تومان

پنجره اول

برای استعلام قیمت دقیق پنجره دوجداره Upvc، با ما در تماس باشید.

این قیمت ها با توجه نوسانات بازار، دچار تغییرات می شود و ما در تلاشیم این قیمت ها را به روز کنیم.

برای امتیاز دهی اینجا کلیک کنید
[کل: ۱۷ میانگین: ۴.۹]